Monika Kłosek

Monika Kłosek

Resource Specialist

city Gliwice

Career change Career Development HR & Requirement & People Management Soft skills Start in IT

linkedin

Apply to a mentor Monika Kłosek and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.