Olka Tutaj

Olka Tutaj

Software Development Manager

city Kraków

Agile Leadership Product Development

linkedin

Olka Tutaj is a servant leadership passionate with a decade of successful experience in connecting technology with travel. She specializes in building self-organizing teams, operating in an agile environment and developing high performance applications. As Software Engineering Manager for over 8 scrum teams Olka is strong believer in delivering valuable, working software with them and embracing change that enables extraordinary results within collaborative work environment. Having Scrum Master’s background helps Olka to adopt best agile practices in daily teams’ operating. Olka can help mentee who is starting as development manager in an agile environment. Share knowledge about building extraordinary teams, product development and support critical applications.  

When Olka is not busy with changing travel industry she is enjoying horse show jumping as athlete or judge.

--

Olka Tutaj jest pasjonatką koncepcji servant leadershipu z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w łączeniu najnowszych technologii i branżą turystyczną. Specjalizuje się w budowaniu samozarządzających się zespołów, działających w zwinnym środowisku oraz budowaniu wysokowydajnych aplikacji. Jako Software Engineering Manager dla ponad ośmiu zespołów scrumowych Olka wierzy, że dostarczanie wartościowego, działającego oprogramowania oraz wprowadzaniem zmian, które zapewniają niezwykłe wyniki jest możliwe tylko w środowisku które umożliwia współpracę i rozwój. Posiadanie doświadczenia na stanowisku Scrum Mastera pomaga Olce w zastosowaniu zwinnych praktyk w codziennej pracy zespołów. 

Olka może pomóc mentee, który zaczyna jako development manager w zwinnym środowisku. Chętnie podzieli się wiedzą na temat budowania zespołów, rozwoju produktu i utrzymania krytycznych aplikacji.

W wolnym czasie Olka jeździ konno i specjalizuje się w skokach przez przeszkody zarówno jako jeździec jak i jako sędzia.  

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.