Olka Tutaj

Olka Tutaj

Software Development Manager

city Kraków

Agile Leadership Product Development

linkedin

Apply to a mentor Olka Tutaj and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.