Paweł Tkaczyk

Paweł Tkaczyk

Public Speaking

city Wrocław

Brand Marketing Marketing Strategies Pitching Public Speaking SocialMedia Soft Skills StartUp

linkedin

He tells stories for a living, as he claims. He builds strong brands. He works with Agora, Allegro Group, number of smaller companies. He advises to startups and other organizations – as a mentor, e.g. during Startup Weekend or Startup Fest. He shares his knowledge on his blog. He has written three books: „Zakamarki marki”, „Grywalizacja” and „Narratologia”. He conducts trainings on marketing, branding, social media… He loves letter in all forms. Except Comic Sans though.

--

Jak sam twierdzi – zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom – jako mentor np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest. Dzieli się wiedzą – piszę blog o budowaniu marki, popełnił trzy książki: „Zakamarki marki”, „Grywalizacja” oraz „Narratologia”. Prowadzi szkolenia z marketingu, brandingu, social media… Kocha literki niemal w każdej – poza Comic Sans – formie.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.