Piotr Sarecki

Piotr Sarecki

Solving Problems & Managing Change | Consultant | Entrepreneur | Educator

city Kraków

Career Development Change Management Leadership Product Owner

linkedin

Owner of 2 companies: Trisar and Solvbot, with 13 years’ experience in corporate management (HSBC, Sabre, Aon). Trainer and facilitator of Kanban, Management 3.0 and Change Formula, university lecturer (AGH). His main focus is change management and development of agile organisations. At Trisar, he supports management teams in times of transformation and changes, both on professional and personal level, at Solvbot co-creates an automated tool managing workload in insolvency trustee’s offices. When not at work – he reads a lot, practices Krav Maga, travels to various distant locations, uses LEGO to express his thoughts and tries to raise his 2yr old son a brave man.

Piotr can help you in modelling your careers, assist you when you’re promoted or laid off, raise your competencies in change management, help you move from corporate job to your own venture and give you a hand in creating your development roadmap.

--

Właściciel firm Trisar i Solvbot z trzynastoletnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach (HSBC, Sabre, Aon). Trener Kanban, Management 3.0 i Change Formula, wykładowca AGH. W swoich działalnościach skupia się na zarządzaniu zmianą i propagowaniu zwinnego modelu pracy w organizacjach. W Trisar pomaga liderom przejść przez transformacje i zmiany, zarówno w przedsiębiorstwach jak i w życiu prywatnym, w Solvbot – współtworzy zaawansowany produkt automatyzujący pracę w kancelariach restrukturyzacyjnych. W wolnym czasie dużo czyta, ćwiczy Krav Magę, intensywnie podróżuje, buduje dziwaczne struktury z LEGO i stara się wychować swojego dwuletniego syna na odważnego człowieka.

Piotr może ci pomóc w zaprojektowaniu swojej ścieżki kariery, odnalezieniu się po awansie lub stracie  pracy, zrozumieniu meandrów zarządzania zmianą, przejściu z pracy etatowej na własną działalność oraz ogólnym rozwoju kompetencji.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.