Piotr Źrołka

Piotr Źrołka

UX Strategist & Accessibility Expert

Design & Research Design Thinking UX/UI

linkedin

Apply to a mentor Piotr Źrołka and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.