Przemysław Łach

Przemysław Łach

Frontend developer

city Kraków

Frontend JavaScript Programming React

linkedin

Przemek is a self-taught software developer, for whom his job is also a passion; He can’t stand inactivity/inaction/passivity/passiveness. A day without acquiring new knowledge is a day lost for him. His favourite field, and at the same time his expertise, is javascript, especially front-end. Currently, he is extending knowledge of react, which is a dominating trend in front-end’s world/area. He is keen to collaborate with professional software engineers and help would-be programmers (juniors and mids). As far as his interest are concerned, he more or less actively practices diving, spends spare time watching good movies and developing his IoT house.

--

Przemek jest programistą - samoukiem, dla którego poza godzinami 9-17 jest to pasja. Nie lubi bezczynności i uważa, że dzień bez zdobycia nowej wiedzy jest dniem straconym. Jego ulubionym obszarem, w którym się specjalizuje, jest javascript, ze szczególnym naciskiem na front-end. Zafascynowany, aktualnie dominującymi trendami w świecie frontend’u tj reactem. Chętnie pomoże osobom już kodującym, a także aspirującym do miana programisty frontendowego. Poza pracą mniej bądź bardziej aktywnie nurkuje, spędza czas przy fajnym filmie oraz “koduje” swój IoT dom. 

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.