Rafał Czabaj

Rafał Czabaj

Tech Lead

API Architecture Design Backend Frontend IT Development & Data Science & Testing QA

linkedin

Apply to a mentor Rafał Czabaj and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.