Róża Szylar-Gugała

Róża Szylar-Gugała

Ruby on Rails Developer

city Rzeszów

Backend Frontend Fullstack

linkedin

Apply to a mentor Róża Szylar-Gugała and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.