Wojciech Malinowski

Wojciech Malinowski

Engineering Manager

city Kraków

JavaScript Leadership Python Software Design

linkedin

Engineering Manager at ShopRunner. Started programming at the age of 11. Over time turned his passion for technology into a passion for leadership. So far held positions of a tester, software engineer, team lead, manager and CTO. Will gladly assist in learning programming (mainly JS or Python) or areas of software design and technical leadership.

--

Engineering Manager w firmie ShopRunner. Zaczął programować w wieku 11 lat. Z biegiem czasu przekształcił swoją pasję do technologii w pasję do leadershipu. W swojej karierze pełnił już rolę testera, programisty, lidera zespołu, managera i CTO. Chętnie wspomoże w nauce programowania (głównie w JS lub Pythonie) albo w obszarach projektowania systemów, czy technicznego leadershipu.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.