• 1. Aplikacje można do nas wysłać od 30 października do 15 listopada 2017 roku ( do godziny 23:59). Wyniki osób, które dostaną się do programu ogłosimy na stronie, na facebooku oraz wysyłając maila do każdej osoby 20.11.2017r. po godzinie 20.00.
  • 2. Każda z Uczestniczek wybiera jednego Mentora/Mentorkę, z którym będzie pracowała w trakcie programu Tech Leaders.
  • 3. Program jest dla kobiet, które chcą: rozwinąć się w IT i technologiach, myślą o założeniu własnej firmy, programują, chcą rozwinąć własną firmę, poszukują własnej drogi zawodowej lub chcą się przebranżowić.
  • 4. Czas trwania programu: 20.11.2017-20.03.2018
  • 5. Chęć udziału w programie jest zgłaszana poprzez przesłanie aplikacji zgłoszeniowej.
  • 6. Po wstępnej selekcji wszystkich aplikacji, przesyłamy je do Mentorów/ Mentorek z możliwością wyboru uczestniczek, z którymi chcą pracować.
  • 7. Uczestniczki będą poinformowane o zakwalifikowaniu się do programu drogą mailową.
  • 8. Spotkania i dalsze kontakty będą rozwijać się poprzez porozumienie zainteresowanych stron Mentorów/Mentorek oraz Uczestniczek. Minimum to jedna godzina, raz na dwa tygodnie.
  • 9. Mentor/Mentorka może ustalić dodatkowe sesje mentorskie z poszczególnymi Mentorami - jeżeli wraz z Uczestniczką uzna to za wartościowe i znaczące w jej rozwoju w programie.
  • 10. Uczestniczki będą poproszone o ewaluację projektu (w trakcie i na koniec programu).