REGULAMIN TECH LEADERS

 1. Aplikacja startuje 01.01.2020 r. i trwa do 14.01.2020 r.
 2. Aplikować można przez stronę internetową www.techleaders.eu
 3. Każdy uczestnik może wybrać jednego mentora, z którymi chciałby współpracować w trakcie programu. W formularzu aplikacyjnym można również wybrać mentora, z którym uczestnik chciałby współpracować w drugiej kolejności. 
 4. Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w IT i technologiach, myślą o założeniu własnej firmy, chcą się przebranżowić.
 5. Aplikować do programu może każdy powyżej 18 roku życia. Nie trzeba spełniać dodatkowych wymagań.
 6. Aplikować do programu mogą również osoby, które brały udział we wcześniejszych edycjach.
 7. Po wstępnej selekcji wszystkich aplikacji, przesyłane są one do mentorów. Mentor ma możliwość wyboru uczestnika, z którym chciałby współpracować.
 8. Uczestnicy są poinformowani o wynikach aplikacji drogą mailową.
 9. Czas trwania programu: 01.02.2020-31.05.2020
 10. Na początku programu odbędzie się gala otwierająca dla wszystkich uczestników i mentorów.
 11. Spotkania i dalsze kontakty rozwijają się poprzez porozumienie zainteresowanych stron (mentorów oraz uczestników). Minimum to jedna godzina raz na dwa tygodnie.
 12. Uczestnicy oraz mentorzy proszeni są o ewaluację programu w trakcie jego trwania oraz na koniec.
 13. Na zakończenie programu odbędzie się gala zamykająca dla wszystkich uczestników i mentorów.
 14. W programie mogą brać udział w roli mentorki członkinie lub wolontariuszki Stowarzyszenia Women in Technology Poland. W takim przypadku członkinie lub wolontariuszki są wyłączone z organizacji procesu rekrutacji.
 15. W programie mogą brać udział w roli uczestniczek członkinie lub wolontariuszki Stowarzyszenia Women in Technology Poland. W takim przypadku członkinie lub wolontariuszki są wyłączone z organizacji procesu rekrutacji.